Úvod

Úvod - Segmenty

oblast: kdokoliv

Proč Vám chybí energie? Jakou roli nejčastěji hrajete při týmové práci a proč? Jak se změní při stresu? A jak jsou na tom Vaši podřízení? Diagnostika nabízí pravdivý obraz osobnosti a mapu změn, kterými testovaný právě prochází. Testy nevyžadují žádné předchozí znalosti. Výsledek získáte ihned. Zpracovávaná data jsou důsledně chráněna proti zneužití.

oblast: mateřské školy

Diagnostická pomůcky pro mateřské školy vznikly v roce 2009. Díky tomuto velmi citlivému nástroji získají paní ředitelky a učitelky MŠ od dětí informace, které od nich jiným způsobem nemohou získat, protože tak malé děti (3 – 6 let) ještě nemají výrazové prostředky k vyjádření svých pocitů, prožívání a všeho, co se v nich při pobytu ve školce odehrává.

oblast: základní a střední školy

Každým dnem ovlivňuje prostředí školy životy tisíců dětí a zanechává v nich nesmazatelné, celoživotní stopy. Jak přesvědčit rodiče, že právě Vaše škola je ta pravá? Nabízíme Vám diagnostiku školy metodou, kterou nelze obejít záplavou slov. Identifikujeme silné i slabé stránky, příležitosti i skryté hrozby. Pomůžeme Vám růst i úspěšně konkurovat. Zeptejte se nás, jaká je VAŠE škola.

oblast: třída v krizi

Dlouhodobý výzkum odhalil čtyři základní příčiny krizových situací ve třídách: používání agresivity, vztahy mezi pohlavími, vliv učitele a školní prostředí. Cílem analýzy je najít a označit konkrétní ohniska. Řešíme příčiny.

oblast: zdravotnictví

Únava. Přepracovanost. Stres. Neidentifikovatelné "divně". Ještě není zle, ale...skoro. Každý z nás občas uvažuje, z čeho pramení jeho fyzické potíže a jak je nejlépe řešit. Kde začít? Psycholog, lékař, bylinky, posilovna, masáž, rehabilitace, anebo terapeut? Zkuste se změřit barevnou diagnostikou. Posuzujeme pohybový, trávicí, oběhový i dýchací systém.

oblast: alternativní medicína

V oblasti alternativní medicíny momentálně probíhají aktivní vývojové práce. Byl sestaven vývojový tým, který si dal za úkol přijít na trh s diagnostickým nástrojem pro různé formy alternativní léčby. V případě, že Vás zaujala tato myšlenka a chtěli byste se na projektu podílet, neváhejte nás oslovit.

oblast: personalistika

Personální diagnostika se stává čím dál tím častěji běžným podpůrným nástrojem personalistů ve firmách a organizacích. Úspěšnost zaměstnance v konkrétní profesi, pracovní pozici či pracovním týmu totiž nezáleží pouze na jeho zkušenostech a profesních znalostech, ale také na dalších charakteristikách člověka, které v životopise vyčíst nelze.

oblast: sport

Sportovní diagnostika přináší sportu nový pohled na sportovce. Změřte si a nastavte přesné kroky k vylepšení atmosféry v týmu, motivujte svůj tým správně, zvolte vhodný sport pro své dítě, odhalte příčiny, vedoucí ke zhoršení výkonu,nastavte vhodný osobnostní růst sportovce, vyberte vhodné pozice a role sportovce v týmu, odhalte příčiny motivační krize sportovce.

oblast: průzkumy

Barevná diagnostika Vám může pomoct při marketingu, značky či produktů Vaší firmy.
V současné době nabízíme exklusivní podmínky prvním zákazníkům.

oblast: kdokoliv

Proč Vám chybí energie? Jakou roli nejčastěji hrajete při týmové práci a proč? Jak se změní při stresu? A jak jsou na tom Vaši podřízení? Diagnostika nabízí pravdivý obraz osobnosti a mapu změn, kterými testovaný právě prochází. Testy nevyžadují žádné předchozí znalosti. Výsledek získáte ihned. Zpracovávaná data jsou důsledně chráněna proti zneužití.

oblast: psychologie

Jde o zcela jiný přístup k diagnostice i intervencím, než jak jej známe z klasického pojetí psychologie či psychiatrie. Barvy samotné jsou uznávanou psychologickou metodou již velice dlouho. Autor metody Jiří Šimonek využil zkušeností i myšlenek starých čínských a sumerských myslitelů, pana Goetha, Maxe Planka a Maxe Lüschera.

Případové studie:

Na metodu Barvy života mě poprvé upozornila Mgr. Řezníčková z fy Lyrix a v jejím podání mě velmi zaujala, pak už následovaly kontaky na fy DAP Services a.s. a rozhovor s Ing. Drastichem a moje osobní ochutnávka zpracování profilu jednotlivce a následná interpretace. Výsledky i metoda (obsah i forma)...

Staňte se partnerem!

Staňte se partnerem. Metoda je využitelná v mnoha oblastech a zdaleka ne všechny jsou vyčerpány. Jsme schopni lokalizovat metodu a diagnostické pomůcky do dalších jazyků. Jsme připraveni spolupracovat na nových projektech. Napadá Vás další využití? Kontaktujte nás.